Toll Free: +48 734 869 229 – Rejestracja | +48 795 420 605 – Położna Anna Wojtyla

Klauzula informacyjna dla pacjenta

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ JULIAMED”, zwany

dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na

adres: juliamed@o2.pl lub Możesz również skontaktować się z

Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych

pisząc na adres: juliamed@gsurma.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług

medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną

przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie

związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich

danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów

prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego

ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres

wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich

sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania

danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez

przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora

przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.[1] W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec

Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do

analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.