Polityka prywatności

Niniejsza treść dotycząca polityki prywatności strony www.juliamed.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona żadnym źródłem obowiązku dla Usługobiorców.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony jest Anna Wojtyla I Michał Wojtyla prowadzący działalność pod nazwą: JULIAMED Anna Wojtyla SJ ul. Jagiellońska 6 42-300 Myszków nip 5771979763 Adres poczty elektronicznej: juliamed@o2.pl, nr telefonu: 795420605 – zwany dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane przesyłane przez osoby dokonujące rezerwacji miejsca w grupie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, tydzień ciąży – służą wyłącznie optymalnemu ustaleniu terminu kursu i rezerwacji miejsca w grupie. Dane te, podawane są dobrowolnie i nie zostają przekazane żadnym instytucjom i osobom trzecim. Do wymienionych danych ma wgląd wyłącznie Administrator. Dane te są przetwarzane wyłącznie do czasu rozpoczęcia kursu – celem wysłania wiadomości przypominającej o zbliżającym się kursie i upewnienia się, czy osoba wysyłająca zgłoszenie utrzymuje rezerwację.

Dane przesyłane przez osoby dokonujące zgłoszenia wizyty domowej u noworodka w zakładce patronaż: imię i nazwisko matki, imię I nazwisko dziecka, numer telefonu, adres wizyty domowej, datę urodzenia dziecka – służą wyłącznie optymalnemu ustaleniu terminu wizyty domowej. Dane te, podawane są dobrowolnie i nie zostają przekazane żadnym instytucjom i osobom trzecim. Do wymienionych danych ma wgląd wyłącznie Administrator oraz położna, ktróra będzie nad Państwem sprawować opiekę domową. Dane te są przetwarzane wyłącznie do czasu 1 wizyty domowej – umówienia wizyty połozną.

Dane przesyłane przez osoby wysyłające zapytanie – imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, treść zapytania – służą wyłącznie udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Dane te, podawane są dobrowolnie i nie zostają przekazane żadnym instytucjom i osobom trzecim. Do wymienionych danych ma wgląd wyłącznie Administrator. Dane te są przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia wyjaśniania wątpliwości i udzielenia finalnej odpowiedzi ze strony Administratora nie dłużej jednak, niż przez 30 dni od wpłynięcia zapytania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio swoją przeglądarkę.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy, Usługobiorcy przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania / prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.